Venus

3 mastet bramsejlsskonnert

Byggeår:    1892

Kending:   NDTG

Brt.:              192

e (19)

VENUS under bugsering ind til Genua

VENUS på 192 brt. Søsat  1891 til et partrederi med H.A.Hansen som bestyrende reder. Skibet blev ført af  kaptajn J.Jensen, under hvis kommando skibet sejlede en del på Middelhavet om vinteren.

Under en i ballast fra Svendborg til Stralsund med L. Andersen som kaptajn, grundstødte VENUS 14. marts 1910 ved Hiddenseø.

Søforhør i Nakskov d. 29/7 10.

”Med Lods om Bord opankredes V. Kl. 10½ FM. I farvandet ved Barhöft, som var tæt optaget af Skibe, men da der var stukket ca. 14 m Kætting, tog Skibet Grunden. Forsøg paa ved egen Hjælp at bringe V. flot mislykkedes, og da Vandet faldt, antoges 2 Bugserdampere – Bjærgeløn ca. 450 Kr. – til Assistance. D. 15/3 om EM., kom V. i ubeskadiget Stand af Grund og opankredes kort efter ved Stralsund.

Anm. Rettens søkyndige Medlemmer udtalte, ”at der ikke kan gøres Ansvar gældende mod Kaptajnen eller nogen af hans Mandskab”.”

Under den første verdenskrig blev VENUS solgt til et rederi i Korsør og derfra til Ystad.

Senere hørte skibet hjemme i Råå, og derefter i Lidkøbing.

Det fik i 1942 dampmaskine indbygget efter i adskellige år at have haft hjælpemotor. Årsagen hertil var den vanskelige oliesituation under krigen.

Efter krigen blev VENUS solgt til Stockholm og kom i 1948 under Costa Ricas flag.   

e (18)

Billedskærerarbejde på VENUS. Tegnet af Jens Friis – Pedersen

e (17)

Foto af agterskibet på VENUS juli 1925. Foto Jens Friis – Pedersen