Dagmar

3 mastet bramsejskonnert

Byggeår:   1912

Kending:   NRWM

Brt.:            220

 

DAGMAR på 220 brt. Søsattes 1911  til et aktieselskab med Rasmus Jørgensen, Thurø, som bestyrende reder, og den fik kaptajn Carl Petersen, Thurø, som fører.

DAGMAR forliste ved en kollision i januar 1924 med barken OAKHURST af Kalundborg. Det fandt sted i Kanalen, da skonnerten var på rejse fra Bordeaux med en ladning oliekager bestemt til svenske havne.

Barken tørnede med sin bagbords bov mod DAGMAR´s bovspryd, hvorefter dens anker fiskede skonnertens rig, der blev fuldstændig ødelagt. Masterne brækkede og styrtede ned over dækket. Samtidig faldt barkens anker ned på dækket af DAGMAR, hvor det huggede igennem og holdt fast, således at skibene var forbundet med hinanden ved ca. 120 favne ankerkæde, hvoraf bugten var i bund. Da DAGMAR´s redningsbåd var knust, fik man en af barkens redningsbåde til brug i påkommende tilfælde. Ved daggry kappede OAKHURST sin kæde, og skibene drev fra hinanden. DAGMAR var imidlertid blevet stærk læk. Ved middagstid forlod besætningen skibet og blev optaget af s.s.ASHTON af Guernsey, der blev liggende ved skonnerten, indtil den begyndte at synke. De skibsbrudne blev landsat i Portsmouth.