Posejdon

3 mastet sletskonnert

Byggeår:   1921

Kending:   –

Brt.:             299

e (39)

POSEJDON på 299 brt. Blev bygget 1921 af Martin Jørgensen på J.Ph.Jørgensens værft som det sidste sejlskib fra dette værft til aktieselskabet ”Posejdon” på Thurø. Det førtes som ny af P.L.Hansen, Thurø, og senere af G.Jørgensen.

Skibet var en af de smukkeste tremastede skonnerter fra Svendborg toldsted og den kunne laste ca. 500 tons. Byggesummen var på 320.000 kr.

Rederiet gik hurtigt fallit, og den blev i 1922 overtaget af A/S ”Nordlunde” og  omdøbt til KURT.

Ifølge regnskabsekstrakt for året 1922  og 1923, blev KURT købt for 90.000 kr

e (38)

KURT. Tegning af Andreas Laursen.

Indtægter:

1923

Januar          Indbetalt aktiekapital                                                                              76.000 kr. 00 øre

                      Banklån                                                                                                            21.613 kr. 00 øre

                      Aktiekapital og banklån                                                                            97.613 kr. 00 øre

                      Assuranceudbytte fra Svendborg Søassurance                                     300 kr. 00 øre

                      Ristorto fra Søforsikringsselskabet ”Svendborg”                                  411 kr. 68 øre

Juli                Remisse fra Kaptajn Jørgensen fra Kemi                                                 637 kr. 55 øre

August          Remisse fra Kaptajn Jørgensen fra Århus                                          5.300 kr. 00 øre

December     Remisse fra Kaptajn Jørgensen fra London                                       1.518 kr. 48 øre

                      Remisse fra Kaptajn Jørgensen fra Skagen                                                730 kr. 86 øre

31.12.            Herefter fremgår i Rederens favør, saldo                                                632 kr. 00 øre

                                                                                                                                                 107.144 kr. 10 øre

Udgifter:

1923

1922

Oktober       Renter fra vexellån til Svendborg Bank fra 1,10.1922                           851 kr. 91 øre

                      Dokning af skibet 684.05,navnebrædder,smederegn 94.67               778 kr. 72 øre

                      Veritas 93.50,stempel på aktiebreve og gebyr 1448.48                   1.541 kr. 98 øre

                      Tovværk 470.83,kul 30.00,møder,rejseomkostninger,Whitesea    627 kr. 50 øre

                      Tre assuranceindskud 1125.00, Kaptajnen kontant 800                   1.925 kr. 00 øre

                      Ulykkesforsikring 643.20, ballast 150.00                                                   793 kr. 20 øre

                      Bugsering fra og til tørdok 55.00, et flag 14.37                                         69 kr. 37 øre

                      Proviant 970.55, inventar 698.45, kød og flæsk 561.00                   2.230 kr. 00 øre

                      Har betalt 3m.Sk.KURT med                                                                        90.000 kr. 00 øre

                      Skib og udrustning har altså kostet                                                           98.817 kr. 68 øre

                      Kasko-og  krigsforsikring                                                                                 6.337 kr. 48 øre

                      Konsulat 31.44, protectionklub 74.74                                                         106 kr. 18 øre

                      Bugsering 30.00, kourtage 333.83, lodser 94.30                                   458 kr. 13 øre

                      Rederens årshonorar 200.00, porto 100,revision 30                          330 kr. 00 øre

                      Bankrenter for kassekreditlånet for 1923                                                1.094 kr. 63 øre

                                                                                                                                                     107.144 kr. 10 øre                     

                                                                   Status 1923

Aktiver:                                                                         Passiver:

3m.Sk.KURT står    97.120 kr. 53 øre                         Aktiekapital           76.000 kr. 00 øre

Assuranceindskud      1.125 kr. 00 øre                         Kassekreditlån        21.613 kr. 53 øre

                                                                                       Rederen til gode                       632 kr. 00 øre

                                     98.245 kr. 53 øre                                                           98.245 kr. 53 øre

 

Skibet har været i fart fra 19. maj og året ud, og i den tid haft 4 ladninger og 2 ballaster, og dermed opsejlet kr. 27.610.00.

Skibet står forsikret for 135.000 kr. og er januar oplagtes i Skagen.

Kaptajnens og Rederens regnskaber med bilag og bøger revideret. Ordinær Generalforsamling afholdes på Thurø kro torsdag eftmd. 14. februar kl. 3. Dagsorden i henhold til § 10 i selskabets vedtægter.

Thurø, i januar 1924                         R. W. Rasmussen

e (37)

Besætningen på KURT. Kaptajn Georg Jørgensen, Thurø, forrest til venstre

 I de følgende år sejlede skonnerten på Canada.

e (36)

PATRICIA i Svendborg havn

 I 1932 blev den for kun 35.000 kr. købt af A.E.Sørensen, Svendborg, som stiftede ”Rederiaktieselskabet Lunden” til overtagelse af skonnerten. Denne blev omdøbt til PATRICIA efter den ældste datter af lensbaron C.Juel Brockdorff, Valdemar slot. Den fik hjælpemotor og toprigningen blev fjernet.

På en rejse fra Ålborg til Vaag med stykgods, faldt en mand overbord og druknede 28.04.1936 i Nordsøen.Den druknede, ungmand Jørgen Kok, var beskæftiget med at skifte bagbord sidelanterne, da han mistede balancen og røg over bord. (D.S.S. 1936, pkt. 225).

PATRICIA sejlede tilfredsstillende for sit nye rederi og var inden for spærringen under anden verdenskrig. Skonnerten fik under krigen sine gaffeltopsejl igen og udnyttede sin sejlføring mest muligt for at spare på de små olierationer.

 I 1946 afhændedes PATRICIA til Færøerne og omdøbtes til TINGANES. Salgsprisen var 300.000 kr.  Den var indtil 1963 beskæftiget i Grønlandsfiskeriet, hvor den forliste.

Søulykkesstatistik 1963, pkt.86:

Grundstødt og forlist ved Grønlands sydkyst 8. september 1963.

”Kl. ca. 17.00, da T. befandt sig i sundet Qernertup mellem Sangmissoz og Qermetoz tog skibet grunden på ca. 59¤59 N, 43¤30´V. Ved grundstødningen fik T. en svær lækage under stævnen. Sejladsen fortsattes for at sætte skibet på grund, men ca. 1 sm. N for grundstødningsstedet sank T. Besætningen blev taget om bord på andre skibe.”

Anm. Ministeriet må antage, at T. er stødt på et undersøisk skær, som ikke var afmærket på søkortet.

View Larger Map