Brødrene

2/3 mastet bramsejlsskonnert

Byggeår:   1880

Kending:   NSQD

Brt.:            158

a (16)

BRØDRENE på 158 brt. Blev bygget i 1880.

Den tilhørte et sejskibsrederi, hvor J. Philip Jørgensen var korresponderende reder, og senere blev skibsmægler R.W. Rasmussen reder.

Oprindelig var den taklet som tomastet skonnert, men i 1906 blev den omrigget til tremastet skonnert.

I 1906 var BRØDRENE involveret i en kollision ud for Hull, jfr. Følgende uddrag fra søforklaring i Hull 22.01.1906 og søforhør i Hasle 30.01.1906:

” Skonnerten med L. M. Carlsen som kaptajn, var på rejse fra New Holland til Hasle med en ladning kul. Vejret var frisk kuling fra vest. Kl. 21/4 EM., kort efter at Sejlene var tilsat i ”Brødrene(B)”, som med Lods om Bord og under Bugsering af Bugserdamper ”Star(S)” af Hull var for Udgående, skulde Slæbetrossen kastes los i ”S”, og da dette ikke straks lykkedes for den Mand, som var beskæftiget dermed, forlod Føreren Roret for at hjælpe ham. I det samme skar ”S”, som på det Tidspunkt var for ude noget om Styrbord for ”B”, muligvis som Følge af, at Rorgrejerne var blevet uklare, ind under Boven af ”B”, og uagtet ”S”´s Ror hurtigt blev lagt Bagbord og ”B”´s Ror blev lagt Styrbord, tørnede ”S” dog mod ”B”´s Klyvergods, krængede over og sank. Ved Baad fra ”B”, bjærgedes 2 Mand af ”S”´s Besætning, hvorimod 2 Mand druknede. ”B” fik ved Kollisionen en mindre Skade paa Klyvergodset”.

 

BRØDRENE blev i 1923 solgt til kaptajn D. Svensson, Falkenberg, der ændrede navnet til SVENDBORG.

Senere indbyggedes hjælpemotor.

I avisudklip Svendborg m.m. 1962 kan læses:

Herr redatør.

Betr. Den av herr J. Robert Boman efterfrågade SVENDBORG kan följande meddelas:

En skonnert BRØDRENE byggdes 1881 vid Thurø av ek på kravel av J.P. Jørgensen, ett p.r. Ph. Jørgensen var ägare till hene framtill 1920, varefter ett p.r. R.W. Rasmussen övertog fartyget, som hela tiden hade Svendborg som hemort. När hon 1923 kom til Falkenberg och Carl Julius Svensson var hon omtaclad til tremastskonert och fick nu namnet SVENDBORG. Tio år senere blev Yngve Christiansson, Halmstad ny ägere til fartyget, som han efter femton år sålde til J.A. Hellman, Stockholm, varvid namnet blev HERMINA. Hon seglade för detta rederi tills hon anmäldes som upphuggen.

a (15)

Regning fra lokal murermester for arbejde på BRØDRENE