Bellona

3 mastet skonnertbrig

Byggeår:   1892

Kending:   NFSJ

Brt.:            205

a (17)

BELLONA på 205 brt., 185nrt.. Byggemateriale: Eg. Klassifikationsselskab: Register V. 1. klasse. Forsikret i Svendborg Søassurance Selskab for 30.000 kr.Blev bygget 1892/93 til et partrederi med kaptajn Fritz Iversen, Skaarupøre, som bestyrende reder. Senere med H. Iversen som reder.

Den 24.11. 1895 afgik skibet fra Pillau på rejse til Weymouth med havre og bønner. BELLONA forliste i nærheden af  Ameland i begyndelsen af december 1895, og den 7 mands besætning omkom. Fritz Iversen var kaptajn på rejsen.

Anmeldelse fra Rederiet dat. Svendborg d. 25/7 1896.                                Politi-Rapport dat. Svendborg d. 20/8 1896.

Da Vragstykker af Skibet ere inddrevne paa den hollandske Kyst d. 8/12 1895, formodes, at dette er gaaet under med Mand og Mus under de forinden herskende Storme. I øvrigt foreligger der Intet, der kan give Anledning til at antage, at Forliset skyldes nogen Mangel ved Skibet, dets Udrustning, Bemanding, Overlastning eller lign. (jfr. Sørets-Lovens §§ 9 og 11 andet Stykke).

Vis stort kort

Ameland ved Hollands NV-kyst, hvor BELLONA forliste.