Alma

3 mastet bramsejlsskonnert

Byggeår:   1902

Kending:   NMLV

Brt.:            180

a (12)

ALMA på 180 brt. Var et smukt og velsejlende klipperbygget skib søsat 1902  til sejlskibsrederiet ”Alma”, hvis reder var Jørgen P. Hansen.

 

Regnskab over udgifter og indtægter

Skibet bygget år 1902 & 1903 på Thurø af skibsbygmester J. Ph. Jørgensen.

Drægtighed ifølge målebrev dateret Kjøbenhavn 23. nov. 1903:

Br.Reg.Tons                179.44   Cbm. 507.82

Under målingsdæk      170.30

Netto Reg. Tons          153.42   Cbm. 434.18

Biilbrev dateret Thurø 18. nov 1903

Skibet er klassificeret i Frans Veritas * 3.3.1.1 i 16 år fra 3. marts 1904.

Forsikret i Svendborg Søassurance Hovedafdeling    kr. 30.000

Forsikret i Svendborg Søassurance 2. Afdeling                                kr.   7.300

I alt    kr. 37.300

 

Rhedernes Navne                                    Bopæl                                 Parter i Hundredel

Jørgen P. Hansen                                    Thurø                                 22

J.P. Hansen                                             Thurø                                 16

Niels H. Christiansen                              Thurø                                 8

N. Laurits Jørgensen                              Thurø                                  6

J. Ph. Jørgensen                                      Thurø                                 5

L.P. Jørgensen                                        Thurø                                 4

C. Julius Petersen                                   Thurø                                 4

Chr. Christiansen                                    Kjøbenhavn                       4

Chr. F. Christiansen                                Kjøbenhavn                       3

Erik A. Hansen                                        Thurø                                 3

Peter Hansen                                          Thurø                                 3

J.L. Jørgensen                                         Thurø                                 3

P.L. Hansen                                             Thurø                                 3

R.J. Jørgensen                                        Thurø                                 3

Rasmus Jørgensen                                  Thurø                                 3

Magnus P. Petersen                                Troense                              3

C. Martin Hansen                                   Thurø                                 2

Frk. Nielsine Andersen                           Thurø                                 2

Brødr. Joh & Emil Franke                      Svendborg                          3                  

100/100

 

Udgifter.                                                                                              Kr.           øre

Bygmesteren for 179,44 Br.Reg.Tons @ 250 kr.                             44.860

Stempel til Byggekontract                                                                         7     33

Taxationsmændene                                                                                      6      –

1 Fl. Portvin 2 Kr.  Ølpenge til Tømmermænd  10.10        12     10

Opsyn ved Bygningen                                                                               150     –

Regnskabsbog og Kvitteringsbog                                                                3     25

Rigningen at lapsejle                                                                                    4     38

40 pund gl. Tougværk @ 12 øre og gl. Seildug @ 4 kr.                              8    80

1 Malmklokke ved Kahytten                                                                      10   –

Dusør til Snedker Hansen                                                     15   –

Første Indskud i Assurancen                                        10½ %                 787   50

Første Indskud i 2. Afdeling                                         11 %                     200   75

Paa Toldboden for Maalerbrev                                                                   38   –

Søkort og Bøger                                                                                         245   65

1 Barometer                                                                                                  20   –

2 Vandfade  (extra)                                                                                      34   –

R.Dinesen for Extra Arbejde                                                                      10   –

Seilmager Jørgensen Regn. For Presenninger                                           81   70

Blokkedreierregn.                                                                                          5   40

Expert Nissens Regn. For Certificat                                                          280   25

Kontingent til Dansk Seilskibsrhederiforening                                            11   83

Rebslager Jørgensens Regn.                                                                      111   58

Maler Kaas for Ratpresenning                                                                       3   –

Smed Huusfeldts Regning                                                       72   15

Regn. Fra Bygmesteren                                                                               140   28

1 Fortøjningskjæde og 2 Sjekler fra N.Christiansen             23    –

Papir, Porto, Opgjør etc.                                                                               30    –

Skibet Kostede færdig Kr.                            47,171,95

Saldo at overføre                                               328,05

Balance Kr.        47,500,00

 

 

 

 

Indtægter til Skibet er færdig:

Indtægter                                                                                            Kr.                Øre

Jørgen P. Hansen              indbetalt for 22/100 @ 450 Kr.                                    9900                      –

J.P. Hansen                        indbetalt for 16/100 @ 450 Kr.                                    7200                      –

Niels H. Christiansen        indbetalt for   8/100 @ 450 Kr.                                    3600                      –

N.Laurits Jørgensen         indbetalt for   6/100 @ 450 Kr.                                    2700                      –

J. Ph. Jørgensen                                      indbetalt for   5/100 @ 450 Kr.              2250

L.P. Jørgensen                                        indbetalt for   4/100 @ 450 Kr.              1800                      –

C. Julius Petersen             indbetalt for   4/100 @ 450 Kr.                                    1800                      –

Chr. Christiansen              indbetalt for   4/100 @ 450 Kr.                                    1800                      –

Chr. F. Christiansen          indbetalt for   3/100 @ 450 Kr.                                    1350                      –

Erik A. Hansen                                        indbetalt for   3/100 @ 450 Kr.              1350                           –

Peter Hansen                                          indbetalt for   3/100 @ 450 Kr.              1350                      –

J.L. Jørgensen                                         indbetalt for   3/100 @ 450 Kr.              1350                      –

P.L. Hansen                       indbetalt for   3/100 @ 450 Kr.                                    1350                       –

R.J. Jørgensen                                        indbetalt for   3/100 @ 450 Kr.              1350                       –

Magnus P. Petersen          indbetalt for   3/100 @ 450 Kr.                                    1350                      –

Rasmus Jørgensen            indbetalt for   3/100 @ 450 Kr.                                    1350                       –

C. Martin Hansen              indbetalt for   2/100 @ 450 Kr.                                      900                      –

Frk. Nielsine Hansen         indbetalt for   2/100 @ 450 Kr.                                      900                      –

Brødr. Joh & Emil Franke                      indbetalt for   3/100 @ 450 Kr.              1350                      –

Skibet skyldig til Bygmesteren for 10 Tons @ 250 Kr.                                         2500                      –

Kr.                              47.500

 

Pr. Saldo for Bygningsregnskab                                                                                                    328.05

An Udproviantering, Forskud etc. Ifølge Regnskab                         912.72

Skibets Gjeld ved Afseilingen 9 Marts                                                                   590.67

____________________

Balance                              912.72           912.72

 

Thurø d. 16 Marts 1904

Sign  J.P.Hansen

 

Regnskabet er revideret og godkendt af J.L. Jørgensen og Niels H. Christiansen

————————————————————————————————————————

 a (1)

Besætningen på ALMA

Kaptajn P.L. Hansen fortæller i sine erindringer om en uhyggelig begivenhed, som indtraf da han sejlede med ALMA:

Vi var på rejse fra Le Havre til Odense med oliekager, da vi en mørk decembernat lænsede for undertopsejlet i en hård sydvestenstorm i Nordsøen. Vind og sø vedblev at tiltage, så risikoen ved at lænse blev efterhånden for stor. Vi besluttede at gøre undertopsejlet fast og dreje under for klodsrebet mesan. Vi havde snøregårdinger om sejlet, så da vi havde stukket det op, gik vi flere mand til vejrs for at gøre det fast.

Da vi omtrent havde fået sejlet op på råen, så jeg pludselig letmatrosen ude på nokken gå bagover og forsvinde i havet. jeg skyndte mig ned, men da skibet i det samme tog en vældig masse vand ind over begge lønninger, varede det lidt, før jeg kom agterud. Kaptajnen, som styrede, havde intet set, derimod syntes jeg, at jeg i skæret fra agterlanternen så den druknende i kølvandet. Jeg kastede en redningskrans ud, men det havde dog vist nærmest været, for at jeg skulle fortage mig noget. Der var ingen hjælp muligt under de givne forhold. Letmatrosen var væk, en flink fyr fra Bornholm. Jeg sejlede til søs i 56 år og var med til at forlade 3 skibe på søen, men dette tilfælde var den eneste gang, jeg var med til, at menneskeliv gik tabt.

Red. Bemærkninger til P. L. Hansens erindringer: Rejsen var ikke Le Avre/Odense og letmatrosen ikke fra Borholm, men fra Falster.  Se nfr..

Søforklaring i Newcastle o.T. d. 13/10 04.

Søforhør i Svendborg 16/12 04 og 17/1 05.

Med J. P. Hansen som kaptajn, var ”Alma” på en rejse fra Boulogne til Newcastle. I Nordsøen var det 6/10 VSV-lig storm med regn og høj sø:

” Omtr. Kl. 4 FM. Faldt Letmatros Jens Olaf Albert Jensen af Brarup over Bord fra Undertopsejls Raaen, hvor han var beskæftiget med at gøre Sejlet fast, og druknede. Den Overbordfaldne, som ved Faldet gav et højt Skrig fra sig, blev kun i et Øjeblik observeret i Vandet, forinden han forsvandt. Under de daværende Omstændigheder – Mørke og høj Sø – kunde intet Redningsforsøg foretages, idet A. der for 2 rebede Sejl løb ca. 7 Mils Fart, ikke i det haarde Vejr kunde drejes til med de Sejl, som førtes.

Anm. 1. Aarsagen til Ulykken maa ifølge de afgivne Vidnesforklaringer formentlig tilskrives, at J., som var iført Oljetøj og Træskostøvler, under en svær Overhaling har mistet sit Tag paa Raaen og derved er styrtet ned.

Anm. 2. Redningskrans blev ikke udkastet.”

a (2)

Kaptajn J. P. Hansen

Den 19. oktober 1916 afsejlede ALMA fra Sævereid ved Bergen lastet med træmasse bestemt til Leithfjorden. Man mødte dårligt vejr med stormende kuling, der tiltog til orkanagtig storm og det endte med, at man måtte søge nødhavn og returnere til Norge. 12. november indkom ALMA atter til Skudenæs. Efter et par dages ophold fortsættes rejsen imidlertid. Den 20. November, da man efter bestikket skulle være i nærheden af Isle of May, sås land i sydvest og lidt senere tæt forude om bagbord. ALMA, som førte dobbeltrebet sejl, lå for styrbord halse, men blev straks halset rundt for at styre ind i farvandet med de to landkendinger, som man fejlagtigt antog for Isle of May og fastlandet. Straks efter vendingen huggede skonnerten voldsomt i grunden og tog flere brådsøer over dækket, hvorved en københavnsk matros skylledes overbord og druknede. Der kom snart folk fra land til stede, og de bjergede resten af ALMA´s besætning. Det viste sig, at skibet var gået i land i Lunnam Bay ca. 1 mile syd for Montrose.

Matrosen var Poul Stenberg Jørgensen fra København.

a (8)

ALMA´s vrag blev solgt for kun 1600 kr. af lokale købere, som efter reparationen forsynede skibet med hjælpemotor og satte det i en meget speciel fart.

Under navnet VERA ELISABETH af Leith og armeret med kanoner sejlede skibet som en slags lokkeskib for Royal Navy og havde held til at nedlægge et par tyske U-både.Endnu i 1922 sejlede den som fragtsejler under engelsk flag.


Vis stort kort
Lunnan Bay, hvor ALMA strandede.