Sejlskibene var en farlig arbejdsplads

Sejlskibene var en farlig arbejdsplads. Ophold på dækket i stormvejr kunne føre til, at skibene tog søer over dækket, hvorved flere besætningsmedlemmer blev skyllet over bord. Arbejde i riggen med bjærgning af sejl tog også sin broderpart af de omkomne besætningsmedlemmer. Ud af de 112 besætningsmedlemmer, der omkom, blev 18 skyllet over bord/ faldt over bord fra rigningen.

I sejlskibenes tid, bar man ikke redningsvest. Mange gange var besætningen iført olietøj og træskostøvler. Dette bevirkede, at overbordfaldne hurtigt forsvandt i bølgerne.

g (9)

Besætning iført olietøj, der for at holdes vandtæt blev imprægneret med tran

g (10)

Mindesmærket for omkomne søfolk 1. Verdenskrig ved Langelinie.

Find lister over omkomne samt andre opgørelser over forlisene under dokumenter