Mine

2 mastet bramsejlskonnert

Byggeår:  1885

Kending:  NVLW

Brt.:            135

e (45)

MINE i engelsk havn 1900

 MINE på 135 brt. Byggedes 1884  til et partrederi, hvor J.Ph.Jørgensen var bestyrende reder.Skibet førtes af J.P.Møller og senere af Th.Nielsen. og N.M.Nielsen.

e (44)

Søren Parr´s Ishus i Drøbak i Oslofjorden. Flere havne i Oslofjorden udskibede is til England, Tyskland og Frankrig. Kristiania(Oslo) var den største udskibningshavn. Isblokkene blev opbevaret i ”Ishuse”, der var isoleret med halm og savspåner.

Under en rejse fra Kristiania til Colchester med is, grundstødte MINE i Oslo-fjorden i S t. Østlig kuling med snetykning den 7. marts 1913. Om dette fra søulykkesstatistikken:

 ”Under hård W-lig storm i Skagerak, blev der d. 5 besluttet at returnere for at søge læ under Skagen, men da M. den 6 passerede Skagen fyrskib trak vinden sig SW-lig og kursen blev derfor sat NNW mod Kristiania-fjord. D. 7. kl 3½ fm. Passerede M. i snetykning og tåge tæt om Fuglehuk fyr med kurs mod et fyr, som antoges for Bastø, men kl. 5 huggede skibet hårdt i grunden og blev stående ca. 1 sm. N. for fyret,der imidlertid viste sig at være et nyt fyr S for Bastø. Nødsignal hejstes og senere på dagen antoges et bjergningsdampskib til assistance. Efter at en del af ladningen var kastet over bord, bragtes M., som var læk og havde mistet roret, flot og til Horten for eftersyn.”

Fører på rejsen: N.Nielsen.

Under rejse fra Libau til Nørresundby med oliekager, grundstødte M. den 26.12.1913 ved Bornholm.

Fra søulykkesstatistikken 1913:

Omtr. Kl. 9½ EM. Tørnede M., som i nogle timer havde holdt gående i læ af Bornholm, hårdt mod et skær ca. 4 sm. SE for Allinge og blev læk. Tilbud om assistance af fiskere fra land blev ikke modtaget, og i løbet af natten lykkedes det at sejle M. af grund og for små sejl blev skibet så holdt gående for senere at søge Nexø som nødhavn. Under tiltagende storm drev M. imidlertid til søs, og kl. 11½ FM. Faldt Kapt. – Niels Møller Nielsen af Thurø – over bord i beruset tilstand og druknede, uden at det under de givne forhold var muligt at foretage andet redningsforsøg end udkastning af en redningskrans. Først den 28. kl. 1 EM. Lykkedes det at bringe M., hvis besætning efter 36 timers pumpning var meget udmattede, ind til Svaneke som nødhavn.”

MINE førtes senere af G.Jørgensen, Thurø.

Skonnerten solgtes under den første verdenskrig til sejlskibsrederiet ”Energi” i Svendborg. Den var nu rigget ned til sletskonnert med fokkerå og førtes af kaptajn Johs.Duus, Svendborg. På en rejse fra Cadiz til Trangisvaag  med 221 tons salt, forliste MINE ved Velberstad på Færøerne 21.11.1918. 

Kaptajn Duus var fører på denne rejse og omkom sammen med resten af besætningen på 5 mand.

e (43)

Besætningen på Bramsejlsskonnerten MINE

Vis stort kort

 MINE forliste ved Velberstad på Færøerne 21.11.1918