Jørgen Larsen

Skonnertbrig

Byggeår:  1878

Kending:  NRVQ

Brt.:            163

c (15)

JØRGEN LARSEN på 163 Reg. Tonn. Br., 148 Reg. Tonn. Net. Materiale eg, bøg og fyr. Klasse: Bureau Veritas + 16-4 5/6 G. 1. 1. Assurance: Kr. 18.400 i Svendborg Søassurance. Byggedes 1878  til et partrederi med J.Ph.Jørgensen som bestyrende reder.

Den førtes efterhånden af kaptajnerne E.Jørgensen, G.Jørgensen,H.Mikkelsen ,L.H.Jørgensen og Axel I. Jørgensen.

Fra Søulykkesstatistikken 1913:

”JØRGEN LARSEN”,fører: H.Mikkelsen. Under rejse fra Höganäs til Jakobstad med mursten, druknede 1 mand i Botniske Bugt 12/10 i SW.lig storm: Omtr. Kl. 11 FM. Faldt ungmand Svend Valdemar Brink-Hansen af Kjøbenhavn over bord fra undermærsråen. En redningskrans udkastedes straks, og ungmanden fik også fat i den, men linen brast, og medens J.L. derefter blev halset rundt, forsvandt den overbordfaldne, som formenes at have slået hovedet under nedstyrtningen.

Anm. Årsagen til ulykken må ifølge vidneforklaringer formentlig være, at ungmd. Under skibets slingring har tabt balancen på råen og derved styrtet ned.(søforklaring i Jakobstad d. 16/10 13. Søforhør i Ebeltoft 18/12 13.

 ”JØRGEN LARSEN”, fører: H. Mikkelsen. Under rejse fra Yxpila til Ebeltoft med træ, 4/12 i Østersøen, tab af dæksladning. ”Efter flere dages hårdt vejr, under hvilket J.L. havde arbejdet hårdt og efterhånden fået en del vand i rummet, krængede skibet lidt efter lidt betydeligt over, hvorfor det efter afholdt skibsråd besluttedes at kaste over bord af dæksladningen. Efter at dette arbejde havde varet i ca. 6 timer, rettede J.L. sig op, og rejsen fortsattes.

Anm. Årsagen til havariet var hårdt vejr.( Søforklaring og Søforhør i Ebeltoft d. 18/12 13 ).

 

JØRGEN LARSEN forsvandt sporløst med sin 6 mands besætning i november 1916 under-vejs fra Dysart til Thurø med 243 tons kul.forsikret for 5.300 kr. i Det kgl. Oktr. Søassur. Kompagni.

Den var afsejlet Dysart den 15. november.

Besætningen: Kaptajn Lorenz Hansen Jørgensen, Sørup, styrmand J.Ejnar Andersen, matros J.P.Thomsen, Vejle, ungmand Jens P.Andersen, Ejby ved Odense, ungmand Niels Kay Nielsen, Render Mark, kok J.V. Markussen, Haarby.

c (13)

Axel I. Jørgensen, søn af Jens Ph. Jørgensen, blev i 1910 kaptajn på JØRGEN LARSEN.