Skibbygmestrene som skibsredere

Så godt som alle de skibe, der blev bygget på J. Ph. Jørgensens værft, blev bygget til partrederier, hvor skibsbygmesteren oftest havde sin part. I en del tilfælde, var skibsbygmesteren tillige korresponderende reder.

 Lars Jørgensen var ved sin død i 1882 reder for 8 skibe.

 I 1890erne var J. Ph. Jørgensen reder for følgende skibe:

Skonnertbrig HANSINE, skonnertbrig JØRGEN LARSEN, skonnert G.R.BERG, skonnert LILLY, skonnert BRØDRENE, skonnertbrig CONFIDENCE, skonnert ELISE, skonnert KIRSTINE, skonnert MINE, skonnert GARIBALDI, skonnert HANS EMIL, skonnert SOPHIE, skonnert PETER og skonnert RASMUS.

I 1911 var J. Ph. Jørgensen reder for 20 skibe, den største reder i Svendborg Tolddistrikt med hensyn til antal skibe.

g (12)

Den samlede flåde i Tolddistriktet bestod det år af 139 skibe fordelt på 32 redere.

Også J. Ph. Jørgensens sønner : Martin, Rasmus og Lauritz var redere for et antal skibe.