Leif

3 mastet bramsejlsskonnert

Byggeår:  1903

Kending:  NMWH

Brt.:            175

LEIF på 175 brt. Byggedes 1903  til et sejlskibsrederi på Thurø ved R.W.Rasmussen. Som ny førtes den af Thorvald Andersen fra Thurø.

Søulykkesstatistikken 1905:

”LEIF af Svendborg, fører: T. M. Mikkelsen. Under rejse med kul fra England til Kjerteminde i storm 27/11 05 ud for Hanstholm, druknede 1 mand : Omtr. Kl. 11 EM. På styrmandens vagt tog L. en voldsom brådsø over dækket, hvorved – foruden at der anrettedes betydelig skade på sejl og opstående – ungmand Valdemar Jacobsen af Nykøbing F. skylledes over bord. Så snart ulykken opdagedes, udkastedes en redningskrans, og alle mand kaldtes op, men under de herskende vejrforhold og i den mørke nat kunde i øvrigt intet redningsforsøg udføres, og til den overbordfaldne, som var tungt påklædt med oljetøj og træskostøvler, blev intet hørt eller set. Efter L. for små sejl havde holdt gående i nærheden af ulykkesstedet til dag, fortsattes rejsen.

Anm. Årsagen til ulykken var hårdt vejr. (Søforhør i Kjerteminde d. 6/12 05.).

 Under den første verdenskrig kom LEIF i januar 1917 til Lissabon med kullast fra England. Den førtes da af kaptajn Valetin, Troense. I begyndelsen af februar telegraferede kaptajnen hjem til sit rederi, om han skulle begynde at indtage sin last af oliekager, hvilket blev vedtaget af rederiet på en generalforsamling. Ingen havde da tænkt sig, at krigen skulle udvikle sig, som den gjorde. Da den følgende tid bragte en mængde forlis ved krigshandlinger, blev det senere meddelt kaptajnen, at han skulle blive liggende i Lissabon, indtil forholdene afklaredes. Dette resulterede i, at LEIF måtte blive i Lissabon ca. to år, før hjemrejsen kunne påbegyndes. Mange andre sydfynske skonnerter var i samme situation.

Efter krigen førtes LEIF af P.L.Hansen og senere af C.Hvenegaard. Skibet afhændedes 1930 til Sverige og døbtes om til BARBRO. Den fik hjælpemotor, men forliste nogle år senere.

Leif(1)