Emilie

3 mastet bramsejlsskonnert

Byggeår:   1908

Kending:  NQWG

Brt.:            235

b (15)

EMILIE på 235 reg. Tonn. Br., 199 Reg. Tonn. Net., materiale eg og bøg, klasse Bur. Veritas + 16 3/3 G. 1. 1. Assurance: Kr. 44.000. Svendborg Søassurance. Søsat 1907(byggeår 1908), blev bygget til et sejlskibsrederi repræsenteret ved Rasmus Sofus Hansen, Thurø, og førtes af kaptajn K.L. Rasmussen, Thurø.

Afsejlede fra  Fowey  6. november 1915 til Odense med chinaclay. Under rejsen forsvandt skonnerten sporløst med sin 6 mands besætning.

 

I bogen: Søforklaringer over krigsforliste danske Skibe 1914 – 1918, under tillægget bortblevne danske Skibe side 13:

” Bortblevet paa Rejse fra Fowey til Odense (afsejlet 6. November 1915) med 370 Tons Ler. 6 Omkomne.

Søforhør foreligger ikke. Ifølge Skibets Forlisanmeldelse, dateret Thurø den 26. Juli 1916, vides siden Afrejsen intet om ”Emilie”, der antages Forlist med Mand og Mus

Skibets Besætning bestod af: Kaptajn K. L. Rasmussen af Thurø, Styrmand R. Andersen af Troense, Matros Hans Hansen af Gudme, Letmatros Hans M. Jørgensen af Kjøbenhavn, Letmatros Oskar Petersen af Kjøbenhavn, Ungmand Folmer Hansen af Thurø”.

“Emilie” Akvarel Reuben Chappell