Fyn

3 mastet bramsejlsskonnert

Byggeår:  1908

Kending:  NRGQ

Brt.:            225

c (11)

Halvmodel af FYN. Modellen arvet efter Martin J.  Jørgensen og hænger i stuen hos forfatteren.

FYN på 225 brt. Blev bygget 1908  til et aktieselskab med R.W. Rasmussen, Thurø, som bestyrende reder. Den førtes af kaptajn J.Mouritzen, Thurø.

Om dens dramatiske forlis i den engelske kanal, fortæller søforklaringen, der blev afholdt i London:

Omtrent kl. 12.15 midnat den 15. November 1911, da skonnerten var på rejse fra Drammen til Frankrig med træ befandt sig i den engelske kanal, sås fra denne, som med klart brændende sidelys lå bidevind vest til nord over, forude et par streger til luvart, top og sidelys fra 15 modgående dampskibe. FYN, som med 7 knobs fart holdt sin kurs, passeredes kort efter af 10 af disse skibe, der viste sig at være britiske orlogsmænd, og gik agten om, medens 5 andre holdt kurs foran om skonnerten. Efter at de to første af disse fem var passeret, indtraf kollisionen med det tredje krigsskib, torpedojageren SCORPION. Ved kollisionen, der skete med stor kraft, blev skonnertens stævn knust, og vandet strømmede så hurtigt ind i rummet, at dette fyldtes i løbet af få minutter, hvorpå FYN kæntrede over på læsiden.

 Herved blev skibsjollen, som umiddelbart efter kollisionen var blevet sat i vandet, trykket ned, og 4 mand af besætningen faldt i vandet. For de tre lykkedes det at komme op og holde sig ved luv skibsside, medens den fjerde, en russisk matros, Johannes Kask, omkom. Kort efter bjærgedes den øvrige besætning om bord i SCORPION ved både fra orlogsskibene og landsattes i Chatham. Vraget af FYN solgtes for 1800 kr., og den britiske regering anerkendte sit erstatningsansvar over for FYN, idet SCORPION havde haft pligt til at gå af vejen.

c (10)

FYN efter kollisionen

 FYN blev senere bjerget og kom under engelsk flag, tilhørende White Stable Salvage Compagny, Ltd. I 1918 hørte den hjemme i Vianna do Castello, Portugal, som SANCTA MARIA.