Martin Nisson

3 mastet bramsejlsskonnert

Byggeår:  1899

Kending:  NKTD

Brt.:            212

d (11)

MARTIN NISSON på 212 brt. Byggedes 1899  til et aktieselskab der havde J.Ph.Jørgensen som reder. Skibet opkaldtes efter en københavnsk grosserer, der havde en ret stor part i skonnerten. Rederposten overtoges senere af R.W.Rasmussen, Thurø. Skibet førtes som nyt af kaptajn J.L.Pedersen, Thurø.

 Den 19. November 1929 afsejlede MARTIN NISSON fra Sundswall med en ladning træ bestemt til Stornoway, ført af kaptajn Jensen, Thurø. Samtidig afgik også den firmastede skonnert OLGA af Thurø fra Sundswall. Det blev for begge skibe den sidste rejse.

 Fra MARTIN NISSON hørte man i lange tider intet, før der i januar 1930 indløb meddelelse om, at M.N. den 30.12. var drevet i land med bunden i vejret og begge stævne knust ved Canbal, Dunrossness på Shetlandsøerne.

 Fra Søulykkesstatistikken: 3 mastet skonnert MARTIN NISSON af Svendborg. På rejse fra Sundsvall til Stornoway med træ. Forlist i december 1929 i Nordsøen. 7 omkomne.Indberetning til Board of Trade dat. 16/1 30. Forlisanmeldelse dat. Thurø 31/1 30. Søforhør i Svendborg d. 3/5 og 9/5 30.

D. 19/11 afgik M.N. fra Sundsvall. D. 4/12 anløb skibet Kjøbenhavns red hvorfra rejsen fortsattes d. 7/12. D. 30/12 drev M.N. med bunden i vejret og begge stævne knust i land ved Canbal, Dunrossness på Shetlandsøerne.

Vis stort kort

Bugten ved Dunrossnes på Shetlandsøerne, hvor MARTIN NISSON mødte sin skæbne.

Da der intet siden er hørt til besætningen, der bestod af ………………, må denne antages at være omkomne.

Anm. Det ene af sørettens søkyndige medlemmer bemærkede, at han kendte skibet særdeles godt og anså det for at være et fuldt ud godt skib. Han kan ikke tænke sig anden årsag til forliset, end at det er kæntret under den stærke storm ved juletid. Skaden for og agter har det antagelig først fået ved grundstødningen mod klipperne.

d (10)

Vraget af MARTIN NISSON januar 1930  

 På ”Søfartssamlingerne i Troense” hænger et avisudklip fra ”Svendborg Avis” (Ej dateret):

Er skonnert MARTIN NISSON gået under ?

Dens navnebræt fundet på Shetland.

Besætning på 7 mand.

 

Under den hårde juleorkan, der rasede over Nordsøen, nærer man frygt for et par Svendborg-skibe, bl.a. den 3 mastede skonnert MARTIN NISSON. Et telegram fra Shetlandsøerne, melder i går, at man på klipperne har fundet et navnebræt med dette skibs navn. Der er således en grundet formodning om, at dette skib er forlist.

MARTIN NISSON var på rejse med en ladning træ fra Sundswall til Stornoway på Shetlands-øerne.

Skibet var på Københavns red den 16. December. Efter at have fået proviantforsyning, fortsatte det sin rejse. I Nordsøen mødte det så en voldsom orkan.

MARTIN NISSON havde en besætning på 7 mand med kaptajn Christian Jensen som fører. Skibets 1. Styrmand hed Brandt Bülow Pedersen.

Besætningen bestod i øvrigt af:

Matroserne Ejnar Madsen, Marslev på Fyn, Børge Sørensen, Næstved

Jungmændene Helmer Arnesen, Amager og Erik Eriksen, København

Som kok Peder Vilhjelm, Thurø.

Styrmand Pedersen, der er enkemand og har en søn på 11 år, har sin bopæl på Thurø.

Kaptajn Jensen var gift og har flere voksne børn.

Det forliste skib, der blev bygget 1900 på Thurø, tilhørte et aktieselskab med skibsmægler R.W.Rasmussen som korresponderende reder.

d (9)

Kaptajn Chr. Jensen forrest med slips. Bag ham styrmand Bülow-Petersen. Øvrige ukendte.

d (8)

Maleri af MARTIN NISSON opankret foran værftet. (Spitzmann).

Som så mange andre sejlskibe, løb  MARTIN NISSON også ind i hårdt vejr:

Søulykkesstatistikken 1908: Under rejse fra Plymouth til Valencia med salt, led N.M. havari i Atlanterhavet 22/11. Skibsfører C. Petersen:” Efter at have ligget underdrejet i 8 timer omtr. 15 sm. Fra den irske kyst, tog M.N. en svær sø over dækket, hvorved kabyssen, bådene og det opstående om bagbord søndersloges.”

 

Søulykkesstatistik 1915: Med kapt. C.A.Jensen som fører, befandt M.N. sig i Nordsøen 3/12 1915 med en last kul fra Leith til Frederikshald : ”Omtrent kl. 5 EM tog M.N. en svær brådsø over dækket, hvorved det opstående for ude om styrbord, redningsbåden, kabyssen og forlugen søndersloges. Endvidere knækkede storbommen og storsejlet ødelagdes. I løbet af natten tog skibet, som efterhånden havde en del slagside flere brådsøer over, men den 4. bedredes vejret noget, og det forsøgtes da ved at kaste over bord af ladningen at rette på slagsiden. Nødsignal hejstes og en trawldamper – ZAANSTROOM af Ymujden – som kom til, tog M.N. i bugsering, men forbindelsen mellem skibene blev gentagne gange afbrudt ved ar trossen sprængtes, og under forsøg med på ny at få bugsertrosse anbragt fik M.N. yderligere skade på det opstående. Den 5. blev M.N.´s besætning optaget i Z. , men den følgende dag blev kaptajn og et par mand atter sat om bord i M.N., som derpå d. 6. indbragtes til Farsund med ca. 1½ m vand i lasten.

Anm. Bjærgelønnen androg ca. 7000 kr.”

d (7)

MARTIN NISSON ud for værftet. Villaen til højre i billedet er ”Saugskær”. Bolig for J.Ph. Jørgensen.