H. J. Jensen

3 mastet bramsejlsskonnert

Byggeår:  1902

Kending:  NWRS

Brt.:            202

H.J.JENSEN på 202 brt. Løb af stablen  i 1902.Den var bestilt af et sejlskibsrederi på Thurø.

Under kommando af kaptajn Frederik Larsen, Thurø, strandede den 25. Marts 1909 under en pålandsstorm lidt syd for Leith på rejse fra Dunkerque til Leith.

Den blev aldrig til skib mere.

c (6)

H.J.JENSEN strandet syd for Leith

Fra dansk søulykkesstatistik 1909:

H.J.JENSEN, 202 brt., 175 net.reg.tons, bygget 1902. Materiale: eg. Klassifikationsselskab: Veritas reg. Fører: F.Larsen. Værdi: 36.500 kr. Forsikret i Svendborg søassurance for 36.500 kr. Last: 320 tons phosphor. Besætning: 6 mand. Afgangssted Dunkerque 15.3. Bestemmelsessted: Boness.Søulykkessted: Dunstanburgh den 24.3.Forlis i tåge.

Søforklaring i Leith  d.¾ 09.      Søforhør i Svendborg d. 17/5 09.

D. 21/3 kl. 5 EM passeredes Smits Knob Fyrskib i 2 sm. Afstand og kursen blev derpå under flove og variable vinde med tåge og usigtbart vejr holdt NV t. N og NNV over indtil H.J.J. d. 24/3 kl. 7½ EM, da der efter bestikket skulde være 26 sm. til land, grundstødte, som det senere viste sig, ved Dunstanburgh tæt ved kysten. Da kort efter folk kom til inde på land, og vandet samtidig faldt, lykkedes det at få en line ind til kysten, og ved hjælp af denne bjærgedes besætningen. Den følgende morgen blæste det op med pålands storm, under H.J.J. slogedes til vrag og ladningen gik tabt.

Vraget af H.J.J. solgtes for 2300 kr.

Anm. Årsagen til forliset var strømsætning og usigtbart vejr.