Ludvig

3 mastet bramsejlsskonnert

Byggeår:  1902

Kending:  NMJT

Brt.:            189

LUDVIG på 189 brt. Bygget 1902  til et partrederi med J.Ph.Jørgensen som forretningsfører.

LUDVIG førtes i tidens løb af kaptajnerne J.Jørgensen, C.Frandsen og E.Jørgensen alle fra Thurø.

Under en storm i Atlanterhavet 9. 5. 1909 på rejse fra London til New Foundland, med J. Jørgensen som kaptajn, faldt 1 mand over bord.

 

Søforhør i Fredericia d. 27/8 09:

”Under Arbejde med at gøre Topsejlet fast faldt Ungmand Anton Lund af Rudkjøbing omtr. Kl. 11 EM. Over Bord. I Mørket saas der intet til den overbordfaldne,fra hvem kun et svagt Råb engang hørtes, uagtet Skibet hurtigst muligt blev manøvreret til Ulykkesstedet. Efter hen ved ½ Times Ophold, og da Redningsforsøg under de herskende Forhold ansaas for umuligt, blevRejsen fortsat.

Anm. Aarsagen til Ulykken maa efter de afgivne Vidnesforklaringer tilskrives, at Ungmanden under en svær Overhaling mistede sit Tag i Sejlet og derved styrtede ned.”

 

Søulykkesstatistikken 1922:

”LUDVIG af Thurø bygget 1903 af eg og bøg. På rejse fra Kotka til Plymouth med 88 stdr. Staver. Sprunget læk og mistet dækslast, søgt nødhavn 22. december.

Søforklaring og søforhør i Frederikshavn d.3/1 23.:

” D. 2/12 22 mistede skibet under en storm i Østersøen en del af dækslasten. Skibet lækkede en del, men kunde dog holdes læns. Under bugseringen gennem Kielerkanalen fik skibet en del ovenbords havarier. Efter at L. på grund af hårdt vejr havde ligget opankret ved Cuxhaven, fortsattes rejsen d. 18/12. Den 21/12 mistede skibet under en orkanagtig storm en del af dækslasten. Da L. trak meget vand, således at det var vanskeligt at holde læns, besluttedes det efter afholdt skibsråd at søge nødhavn. Vinden var da SV. med  stormende kuling. Kursen sattes mod Skagerak. D. 28/12 ankredes i læ af Hirsholmene for stormende kuling af syd. D 29/12 indkom L. til Frederikshavn.

 LUDVIG blev i 1927 solgt til Sverige og blev omdøbt til SIGRID, og den fik i 1934 indbygget hjælpemotor.

 d (12)

Skonnertbrig losser kul i Svendborg havn 1890. Der losses både til landsiden og til søsiden.

De små både langs siden transporterede kul til småøerne i det sydfynske ø-hav.

Skonnertbriggen kann være JØRGEN LARSEN bygget 1878 på J.Phillip Jørgensens værft.