Kommentarer til forlis

FORSVUNDET:

10 skibe med alle besætninger:   I alt  68 mand.

 STRANDING/KÆNTRING MED DØDSFALD:

6 skibe med i alt 20 besætningsmedlemmer druknet.

 FORLIS VED STRANDING/GRUNDSTØDNING UDEN DØDSFALD:

3 skibe

g

SÆNKET AF TYSKE U-BÅDE UNDER FØRSTE VERDENSKRIG:

4 skibe: HANS EMIL, EBENEZER, LAURITZ, SOPHIE.

 

FORLIST EFTER KOLLISION:

2 skibe

ANDEN FORM/UOPLYST FOR FORLIS:

9 skibe.

 

STATISTIK

Af de 56 skibe, der blev bygget på Jens Philip Jørgensens skibsværft,

forliste de 35= 62,5 %

Heraf forvandt de 10 sporløst =17,8 %