Signe

Bramsejlsskonnert

Byggeår:   1883

Kending:  NTKB

Brt.:            121 

SIGNE på 121 brt. Byggedes  i 1882 til et sejlskibsrederi med følgende redere:

J. Jørgensen                      sejlmager, best. Reder      Thurø            med               5/24 p.

H.J. Hansen                       skibsfører                           Thurø            med               6/24 p.

L.P. Jørgensen                  købmand                            Thurø            med               2/24 p.

J. Jørgensen                      skibsfører                           Thurø            med               2/24 p.

J.J. Nielsen                        skibsfører                           Thurø            med               1/24 p.

F. Nielsen                           skibsfører                           Thurø            med               2/24 p.

R. Nielsen                          skibsreder                          Thurø            med               2/24 p.

J.P. Møller                         skibsfører                           Thurø            med               2/24 p.

J. Ph. Jørgensen                skibsbygmester                  Thurø            med               2/24 p.

( Ved skøde dateret 21. marts 1889 sælger J.P. Møller sin 2/24 p. til medejeren J. Jørgensen, sejlmager, Thurø og har således 7/22 p. og er best. reder. Nation og ejendomserklæring dateret Svendborg 3. maj 1889. Ifølge testamentarisk disposition, dateret 13. december 1882 er sejlmager J. Jørgensens 7/24 p. overgået til hans enke Andrea Sine Jørgensen på Thurø med 7/24, og hun er fremtidig best. reder. Nation og ejendomserklæring dateret Svendborg 18. april 1891.).

SIGNE førtes af kaptajn H.J.Hansen, Thurø.


Vis stort kort

Juleaftensdag 1892 lå SIGNE under lastning ved Mogador i Marokko. En pålandsstorm blæste op, og skibet drev i land og blev opgivet. Besætningen, der bestod af 6 mand, blev alle reddet i bådene.

Ladningen 500 tdr. byg. Skibets værdi 21.432 kr., assurancesum 17.900 kr., salgssum 945 kr.

Slettet af registeret 7. april 1893.

SIGNE blev senere bjærget og findes i Lloyds register 1901/02 som NOSSA SENHORA DE MAZARETH af Aveiro, Portugal.

e (22)

Registreringsattest SIGNE