Nordtrafik

3 mastet sletsejlskonnert

Byggeår:  1916

Kending:  –

Brt.:            97

e (42)

NORDTRAFIK ( bag mastekran ) i Marstal havn

e (41)

NORDTRAFIK ved afleveringen fra værftet 1916

NORDTRAFIK på 97 brt. Bygget 1916 på J.Ph.Jørgensens værft af Bryan og Martin Jørgensen til A/S Nordtrafik i København.

 20.01.1917 købt af ”Falken”, Marstal. Fører i en periode, Lars Bertram Larsen.

 10.12.1927 solgt til E.B.Kromann i Marstal. Føreren var kaptajn A.H.Friis, Marstal. .NORDTRAFIK blev næsten udelukkende beskæftiget i Newfoundlandsfarten. Nogle af de sidste rejser, den gjorde i denne fart var i 1928, hvor den anløb Oporto, St.Johns, Oporto, Burin, Harbourbuffet og Oporto.

 Den solgtes 1930 til Raa i Sverige og omdøbtes til NORDIA.

e (40)

NORDIA ex. NORDTRAFIK

I 1956 indkøbt af P/R Amalie Lauersen, Ålborg og omdøbt til INGE-LENE, kendingsbogstaver OYIE.

Ifølge dansk søulykkesstatistik 1967:

Uddrag:

Pkt. 20:

”På rejse fra Aggersund til Ålborg i ballast. Grundstødt d. 4. februar 1967 på Nørholm Hage. Den 5. feb. Kl. 13.00 kom skibet flot ved hjælp af to bugserbåde, efter I.-L-, der i nattens løb havde trukket vand, var blevet pumpet læns.”

Pkt. 95:

” På rejse fra Kolberg til Oslo med drænrør. Grundstødt 11. nov. Ved Læsø V.-kyst.

Kl. 0330, da I.-L. under en let til jævn VNV-lig brise med klart vejr befandt sig N. for Hals Barre fyr styrende NNØ mod et punkt ca. 1 sm. Ø. For Læsø Rende fyr, overlod føreren vagten til bedstemanden med ordre til at holde kursen NNØ, indtil Læsø Rende fyr var passeret, hvorefter der skulle styres N. Kl. 0530 tog skibet grunden på Læsø NV.-rev.Ved grundstødningen var kursen ØNØ. Kl. ca 1130 kom et bjergningsskib til stede, men kunne intet udrette. Der blæste nu en VSV.-lig kuling. Af besætningen – 4 personer – blev 3 reddet ved hjælp af helikopter, medens 1 blev reddet af redningsbåden fra Østerby.

Anm. Ministeriet må antage, at grundstødningen skyldes, at bedstemanden er faldet i søvn på vagten.

INGE-LENE blev senere hævet og ophugget i 1970.