Flora

3 mastet Sletskonnert

Byggeår:  1919

Kending:  NWRC

Brt.:            300

b (22)

FLORA på 300 brt. Løb af stabelen i 1919. Den var bygget til et rederiaktieselskab på Thurø med A.E.Sørensen som stifter og senere forretningsfører. Hans far, kaptajn Martin Sørensen var medaktionær og førte skibet i den første tid. Senere var den under kommando af kaptajnerne Th. Nielsen og Chr. Nielsen, Thurø.

Skonnerten var i december 1928 på rejse fra Räfsö med trælast til København og fik storm med snetykning og frost. Søstænket frøs fast til is på dækslasten, der snart blev så tung, at FLORA lagde sig helt om på siden og var ude af stand til at manøvrere. Den drev ind og strandede på Nedra Åleskär på Øland. Et par dage efter blev den forkomne besætning bjerget og senere blev skonnerten bragt flot og indslæbt til Kalmar, hvor den blev repareret.

 

I 1929 solgt til Johan Jönsson, Brantevik. I 1933 fik skibet installeret 150 HK motor. I 1938 blev skibets kaptajn, Bernhard Olsson, hovedreder.

 

I september 1942 var FLORA på rejse fra Lübeck til Pargas med gipssten. 5. september kolliderede skibet med tyske HANS RICKMERS sydøst for Sottunga. Skibet sank og tog skibsfører Bernhard  Olsson og bedstemanden med i dybet.

 

FLORA blev bjærget for 46.000 kr. og repareret for 94.816 kr. F. Persson blev ny reder.

1945 solgt til Nordic Company AB, Stockholm. 1947 solgt til K. Jonsson, Timmernabben.

11. juli 1947 kolliderede skibet med et vrag NV for Greifswalds fyr og sank.

Signal KGSQ/SKJI, reg.nr. 7542.

b (21)

 Besætningen på FLORA. Skibsfører Martin Sørensen (foran til venstre),

Styrmand Peder Sørensen (foran til højre), Harry Sørensen  ( 2. række nr. 2 fra venstre).

 

Udskrift af forhandlingsprotokol i A/S Thurø og Omegns Banks konkursbo FLORA:

Følgeskrivelse.

Gad & Vinter Jensen,                                                                        Svendborg,d.25” Maj 1923

Overretsførere.                                                            Gerritsgade 16

Kontortid 9-5. Telefon 421

H.968

Herr M.Johannes Jørgensen, Thurø

Hoslagt tillader vi os at fremsende Udskrift af Forhandlingsprotokollen for A/S. Thurø og Omegns Banks Konkursbo vedrørende ”Flora” Laanet.

                                                                                       Deres ærbødige

                                                                                       f. Gad & Vinter Jensen

                                                                                       H.Nørreballe

 

UDSKRIFT

Af

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN I A/S THURØ OG OMEGNS BANKS KONKURSBO.

Aar 1923 den 23” Maj Eftermiddag kl.4 afholdt Kuratorerne Møde paa sagfører Lacoppidan-Petersens Kontor.

K.K.5 Konsortiet af 29” December 1918 (”Flora”).

Der forelaa Skrivelse fra nogen af Kautionisterne, hvori man tilbød Ordning ved kontant Indbetaling af visse Beløb fra enkelte af Kautionisterne og Modregning af restbeløbet for de andre Kautionisters Vedkommende, dog at 3 af Kautionisterne var insolvente og holdes uden for Fordelingen.

Efter at Dividende fra P.Andersen og L.Jørgensen samt N.Nielsens Anpart, efter hans Tilbud ansat til 4000 kr., er dækkede, og da M.Sørensen, A.E.Sørensen og Th. Nielsen er ude af Stand til at betale noget, hvilket bekræftes af Overretssagfører Vinter Jensen, bliver der 9 Kautionister tilbage, som må dække Restskylden ca. 15.000 kr.. Af disse vil de 6 i Skrivelsen nævnte Kautionister kunne dække ved Modregning, medens de 3 J.L.Jørgensen, L.Rasmussen og A. Mahncke maa betale hver 1/9 af resten kontant.

Selvfølgelig bliver Aktierne i ”Flora” at udleveres, naar Fordring er ordnet som anført.-

Lacoppidan-Petersen.  A.L.H.Elmquist.  J.Vinter Jensen

Flora(1)

“Flora” Maleri af Reuben Chappell